Badania kliniczne

Podstawowe informacje

Badania kliniczne w ośrodkach American Heart of Poland S.A. prowadzone są zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w Polsce normami prawnymi, regulacjami międzynarodowymi oraz wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej, uznawanych za złoty standard prowadzenia badań klinicznych.

 

Badania prowadzone są przy użyciu nowoczesnego sprzętu przez wykwalifikowany i doświadczony zespół z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Przekłada się to na bezpieczeństwo uczestniczących w nich pacjentów oraz jakość danych gromadzonych w prowadzonych badaniach klinicznych.

 

Badania przeprowadzone przez American Heart of Poland S.A. gwarantują uczestnikom dostęp do nowoczesnych terapii i diagnostyki, często wykraczających poza standardową opiekę medyczną. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z placówką wskazaną na liście.

Zasady współpracy

Za proces rozpoczynania i realizacji badań odpowiedzialny jest dział badań klinicznych.

Etap wykonalności:

Koordynujemy proces kontaktu między CRO, Sponsorami Badań Klinicznych i Centrum Badawczym AHP poprzez gromadzenie i dostarczanie danych na czas.

Etap negocjacji umowy:

Na tym etapie uczestniczymy w procesie przygotowania i negocjowania warunków umowy oraz budżetu projektu przy wsparciu zespołu prawnego. Podstawowe informacje niezbędne do przygotowania umowy znajdują się w poniższym dokumencie.

Dla wszystkich Ośrodków uczestniczących w danym badaniu obowiązuje jeden wzór umowy, co pozwala na maksymalne uproszczenie i przyspieszenie prac. Średni okres negocjacji umowy to 30 dni.

Etap realizacji i rozliczenia badań klinicznych:

Koordynujemy prace zespołów badawczych w ośrodkach i odpowiadamy za terminowe rozliczanie badań klinicznych.

Kontakt:

Wszelkie pytania, prośby i dokumenty dotyczące badań klinicznych prosimy kierować na poniższy adres. Korespondencja zostanie skierowana do odpowiedniego działu, który wykona niezbędne czynności.

Zespół administracji

team-02

Rozliczenia

team-01

Aleksander Żurakowski

Dyrektor Badań Klinicznych AHP

team-02

Agata Krauze

Manager ds. badań klinicznych